Chuyên mục

Phân tử tổng hợp chống lại các siêu khuẩn rất hiệu quả
11-06-2018
Vi khuẩn đang phát triển khả năng kháng thuốc tốt nhất với tốc độ đáng báo động, do đó, việc bào chế thuốc kháng sinh là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng.
Dụng cụ quang hợp cho các tế bào nhân tạo
11-06-2018
Để tạo ra một tế bào nhân tạo, các nhà khoa học thường sử dụng hai phương pháp tiếp cận: một là: tái cấu trúc phần mềm hệ gen của một tế bào sống; hai là: tập trung vào phần...